Wondershare Disk Manager Free 1.0.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5.9 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: Wondershare Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/06/2011
  • Bình luận:
Vote
197
QA code Wondershare Disk Manager Free 1.0.0

Wondershare Free Disk Manager là một phần mềm miễn phí tiện dụng cho mọi người dùng sao chép đĩa cứng và quản lý các phân vùng. Với trình thuật thông minh, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc mất dữ liệu khi cần sao chép đĩa cứng / phân vùng, tạo phân vùng mới, thay đổi kích thước phân vùng, xóa phân vùng và phục hồi phân vùng. Sử dụng Disk Manager Wondershare sẽ phân bổ hợp lý không gian đĩa và tái cấu trúc đĩa cứng để việc sử dụng của bạn tối đa!

Các tính năng chính:
- Tạo mới phân vùng
- Xóa phân vùng
- Thay đổi kích thước phân vùng
- Sao chép phân vùng
- Phục hồi phân vùng
- Chuyển đổi chế độ phân vùng: Từ FAT sang NTFS và ngược lại
- Thiết lập chế độ Active của phân vùng
- Làm ẩn / hiện phân vùng
- Định dạng phân vùng.
- ...