XML Notepad - Công cụ để chỉnh sửa các tài liệu XML

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 08/11/2013
  • Bình luận:
Vote
74
QA code XML Notepad

Giao diện người dùng gồm một mục Tree View nằm bên trái màn hình cung cấp mã màu để xem các lớp (class), tag và giá trị (value). Phần bên phải, cửa sổ chỉnh sửa văn bản chính hiển thị tất cả văn bản được đồng bộ hóa và màu sắc được kết hợp với phần nhận diện (identifier) liên quan ở khung Tree View bên trái. Người dùng có thể tùy biến màu sắc và chọn font theo ý thích. Các tính năng khác gồm kéo thả, tìm kiếm và thay thế, tích hợp công cụ XML-Diff,...

 XML Notepad