XNeat Clipboard Manager 1.0.0.7 - Tăng cường không gian lưu trữ của Clipboard

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 644 KB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: X Neat Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/06/2009
  • Bình luận:
Vote101
156
QA code XNeat Clipboard Manager 1.0.0.7 - Tăng cường không gian lưu trữ của Clipboard
http://www.xneat.com/clipboard-manager/download/xNeatCMSetup.exe

Thông thường, tính năng chép vào Clipboard của Windows chỉ cho phép bạn thực hiện được một thao tác sao chép hay di chuyển dữ liệu một lúc mà thôi. Nên khi cần lưu chuyển nhiều kiểu dữ liệu đển các nguồn khác nhau thì bạn phải thực hiện lập đi lập lại các thao tác đó nên rất tốn thời gian. XNeat Clipboard Manager (XCM) giúp bạn “nới rộng” giới hạn một truy xuất dữ liệu vào Clipboard và truy xuất nhanh vào dữ liệu nguồn giúp người dùng có thể tiến hành nhiều công việc lưu chuyển dữ liệu cùng lúc một cách nhanh chóng và tiện lợi.