Zoom Player Home MAX 8.51

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 5.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: InMatrix
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/01/2013
  • Bình luận:
Vote103
108
QA code Zoom Player Home MAX 8.51

Zoom Player là một trình ngoại vi xem đĩa DVD và media mạnh mẽ. Chương trình được thiết kế rất đơn giản nếu chỉ mới thoạt nhìn, nhưng khi sử dụng tất cả các tính năng của nó thì đây là một chương trình khá năng động và linh hoạt.

 

Zoom Player làm việc ở 2 chế độ: Chế độ Media, có thể chạy bất kỳ các file nào mà DirectShow hỗ trợ (các file có thể chạy bằng trình MediaPlayer) và chế độ DVD sử dụng các bộ lọc DirectShow DVD cài đặt trước để chạy các đĩa DVD. Nó thay thế các trình chạy media với tất cả các chức năng và cung cấp các chức năng quan trọng khác mà trình chạy media không có. Nó cung cấp các chức năng phóng hình đạc biệt để cải thiện chất lượng các file xuất TV và xóa bỏ các quét chồng.