eMaps for Mac 3.4.0 - cung cấp thông tin chính xác về các địa điểm, bản đồ, vệ tinh, thông tin về giao thông, xác định phương hướng

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 425 KB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
  • Nhà phát hành: nessuna
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/10/2013
  • Bình luận:
Vote
65
QA code eMaps for Mac 3.4.0

Những chức năng chính của chương trình:

    Được tích hợp thêm dịch vụ Street View
    Thêm menu "Empty Cache" để xóa bộ lưu trữ đệm sinh ra bởi ứng dụng
    Có thể tìm được nhiều địa điểm một lúc
    Khả năng báo và xử lý các lỗi phát sinh tốt hơn
    Thêm các công cụ chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng màu và chữ
    Thông tin lấy từ Wikipedia được hiển thị dọc theo thanh trạng thái của trình duyệt

 eMaps for Mac 3.4.0