i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.6.0

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 2.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: InTex Research
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/03/2010
  • Bình luận:
Vote
122
QA code i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.6.0

i-Sound WMA MP3 Recorder bật máy tính của bạn vào phòng thu hoàn thành ghi âm. Bạn có thể ghi lại âm thanh từ nguồn nội bộ hay bên ngoài vào trong MP3, OGG, WMA, WAV, âm thanh APE định dạng tập tin trực tiếp mà không có chi phí bất kỳ không gian đĩa khác. i-Sound WMA MP3 Recorder cho phép bạn ghi lại âm thanh mà không chạy ra khỏi bộ nhớ miễn là có đủ không gian đĩa. Bằng cách sử dụng WMA MP3 Recorder bạn có thể ghi lại âm thanh từ MIDI, phát sóng Internet, streaming media (ví dụ như QuickTime Player, Realplayer, Games, DVD Players ...) và micro của bạn.


Theo lịch trình ghi âm là một tính năng rất mạnh mẽ. Nó cho phép bạn chương trình như nhiều sự kiện như bạn muốn, và cho phép bạn lập biểu streaming ghi để xảy ra một lần, mỗi ngày, hoặc ngày cố định. Đó là một cách tuyệt vời để giữ từ thiếu chương trình radio ưa thích của bạn!

Bạn có thể tắt tiếng ồn sử dụng LowPass, HighPass và bộ lọc Notch trong thời gian thực. Tất cả các bộ lọc rất cao và tối ưu hóa thời gian sử dụng CPU nhỏ.

VOX là một hệ thống ghi âm thông minh, có nghĩa là WMA MP3 ghi âm đã phát hiện một sự im lặng thông minh để phát hiện và bỏ qua đoạn im lặng, và ngừng ghi âm tự động. Mỗi ca khúc của một đĩa CD nhạc có thể được tự động ghi lại và lưu riêng. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các định dạng tương tự của LP hồ sơ của bạn / băng cassette thành định dạng kỹ thuật số. VOX có thể tự động ghi lại và lưu mỗi ca khúc như là một tập tin độc lập.