iKanji for Mac 2.0.3 - Chương trình học tiếng Nhật trên Mac OS

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 11.2 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8
  • Nhà phát hành: ThinkMac Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 30/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
138
QA code iKanji for Mac 2.0.3

Module thẻ flash cho phép bạn tìm duyệt và tìm kiếm nhanh chóng Kanji, hiển thị các hình động cùng với tính năng đọc, nghĩa và từ ví dụ.
Phiên bản mới này có:

Thay đổi mới nhất bạn có thể thấy là màn hình chào đã được thiết kế lại và nếu bạn chưa mua bản quyền, bạn sẽ được chào hỏi với hạn chế dùng thử mới cùng với đăng ký hệ thống. Thay vì hạn chế tập hợ Kanji bạn có thể sử dụng, iKanji giờ sẽ hạn chế bạn chạy ứng dụng trong vòng 10 phút một lần. Cũng như iKana 2, giờ đây bạn đã có thể cài đặt license dễ dàng hơn sau khi mua, chỉ việc kéo và thả vào cửa sổ license là được.

 iKanji for Mac 2.0.3