openCanvas Plus 5.5.13 - Thiết kế tranh minh họa

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 4.7 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: System Products Co.Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/03/2013
  • Bình luận:
Vote103
142
QA code openCanvas Plus 5.5.13 - Thiết kế tranh minh họa

OpenCanvas là chương trình vẽ và thiết kế tranh minh hoạ tuyệt vời với rất nhiều các chức năng được cải tiến không chỉ cho những hoạ sĩ chuyên nghiệp mà còn cho những người dùng nghiệp dư.

OpenCanvas là một chương trình đồ hoạ máy tính có nhằm nâng cao kinh nghiệm trong vẽ và đồ hoạ.

Chương trình sở hữu nhiều chức năng tuyệt vời cho nhưng hoạ sĩ lâu năm trong nghề, và nó cũng thật đơn giản cho những hoạ sĩ ở bất kỳ cấp bậc nào cũng có thể sử dụng.

Bạn không chỉ có thể vẽ tranh mà còn có thể học và trao đổi ý tưởng bởi chức năng playback của openCanvas và hội người sử dụng chương trình.
OpenCanvas sẽ mở rộng khả năng sang tạo của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả.

Chức năng:

OpenCanvas hỗ trợ những chức năng cần thiết cho việc vẽ ví dụ như “Filter”, “Layer”, và “Tools”.

  •  Filter(Sharp, Blur, Emboss và hơn nữa) với 35 kiểu
  •  Layer (Additional, Screen, Burn và hơn nữa) với 22 kiểu
  •  Tools (Pen, Move, Full-Color và hơn nữa) với 18 kiểu.