phpMyAdmin 3.5.8.0 - Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: phpMyAdmin Devel Team
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/04/2013
  • Bình luận:
Vote101
110
QA code phpMyAdmin 3.5.8.0 - Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
phpMyAdmin là một công cụ viết bằng ngôn ngữ PHP giúp bạn quản trị MySQL qua Web. phpMyAdmin có thể tạo lập và xóa các cơ sở dữ liệu, tạo/xóa hay thay thế các bảng, xóa/sửa/thêm các field và chạy bất kỳ câu lệnh SQL nào.

Những cải tiến mới trong phiên bản lần này:

- Cảnh báo về việc đổi tên hay xóa cơ sở dữ liệu
- Sửa lỗi sắp xếp sai với AS
- Khắc phục lỗi: undefined variable first_sql_delimiter
- Khắc phục lỗi LIMIT khi export
- Cho phép db pager làm việc khi javascript không được bật
- Khắc phục lỗi máy chủ và máy trạm MySQL không đồng nhất (mysql ext.)
- Thay đổi kiểu ngày tháng và hỗ trợ kiểu thời gian trên hệ thống UNIX
- Sửa lỗi về dung lượng sử dụng
- Khắc phục vấn đề hiển thị trên trình duyệt Opera 9.50
- Sửa lỗi không hiển thị tên cơ sở dữ liệu sử dụng bởi người dùng trước
- Xóa cookies từ Array để tương thích tốt hơn với các ứng dụng khác
- Một vài cải tiến nhỏ khác