tColorFolder 1.1 - Đổi màu folder để đánh dấu thư mục

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 261 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Nguyễn Trung Tín
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/12/2009
  • Bình luận:
Vote104
400
QA code tColorFolder 1.1 - Đổi màu folder để đánh dấu thư mục

tColorFolder là tiện ích nhỏ dùng để thay đổi màu hay đánh dấu thư mục. Có 5 kiểu thư mục cho bạn chọn lựa: Mac, Vista, Aero, Pattern, XP với 9 màu sắc khác nhau để bạn thay đổi. Chương trình sẽ tích hợp vào menu khi click phải lên một thư mục bất kỳ. Bạn chỉ việc chọn "Change Color Folder ..." để thay đổi màu cho thư mục đã chọn.

 

tColorFolder là tiện ích nhỏ dùng để thay đổi màu hay đánh dấu thư mục. Có 5 kiểu thư mục cho bạn chọn lựa: Mac, Vista, Aero, Pattern, XP với 9 màu sắc khác nhau để bạn thay đổi.

[Hình: tcf001.png]


Chương trình sẽ tích hợp vào menu khi click phải lên một thư mục bất kỳ. Bạn chỉ việc chọn "Change Color Folder ..." để thay đổi màu cho thư mục đã chọn.

[Hình: tcf002.png]