Tips:

Video học Drupal, Video dạy Drupal

Drupal

(1)
  • Hướng dẫn cài đặt Module Drupal 7

    Hướng dẫn cài đặt Module Drupal 7

    Sau khi cài đặt Drupal, mặc định đã có rất nhiều module. Bạn có thể chọn mục Modules trên thanh ngang mục lục để xem danh sách. Bạn cũng dễ dàng kích hoạt và bỏ kích hoạt một module Drupal, chỉ bằng thao tác đơn giản là đánh dấu hay bỏ đánh dấu checkbox.

    Chi tiết
Xem tiếp  1