Tips:

PowerPoint

PowerPoint

(1)
  • Những chiêu độc, lạ cho người dùng PowerPoint 2013

    Những chiêu độc, lạ cho người dùng PowerPoint 2013

    Microsoft Powerpoint tích hợp trong bộ Office là một phần mềm thông dụng nhất hiện nay dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy... Ngoài ra, PowerPoint 2013 vẫn còn có một số tính năng hấp dẫn mà nhiều người không biết.

    Chi tiết
Xem tiếp  1