PHOTOSHOP CS6 - Bài 1

vula214 videos

4774 lượt xem

5 năm, 6 tháng, 24 ngày, 12 giờ, 31 phút, 50 giây

Giới Thiệu PTS CS6
Cài Đặt PTS CS6
Crop Ảnh Với CS6
Chọn Ảnh Từ BR CS6
Xử Lý Ảnh Từ BR
Chăm Da Với Các Công Cụ Của CS6
Chỉnh Sửa Chi Tiết
Xử Lý Da Bị Lỗi
Xử Lý Chi Tiết
Thiết Kế Album
Ảnh Áp Sắc Tách Nền
Thiết Kế Hộp Đèn
BR Chỉnh Màu Theo Dãy Màu
BR Highkey
BR Lowkey
BR Tô Màu Với Brush Adjustment
Ghép Mây Cho Ảnh
Hình Đen Trắng Trong PTS
ISO
Phối Hợp Các Layer Adjustment
Trộn Các Layer

Thêm vào danh sách
Tạo danh sách mới  
Tài liệu liên quan

Bình luận