Sử dụng javaScript trong thiết kế web

vula214 videos

1666 lượt xem

6 năm, 2 tháng, 30 ngày, 2 giờ, 13 phút, 31 giây

1) giới thiệu ngôn ngữ JavaScript
2) cách nhúng JavaScript vào tài liệu HTML
3) Tập tin .js
4) Các ví dụ

Thêm vào danh sách
Tạo danh sách mới  
Tài liệu liên quan

Bình luận