Zend Guard để mã hoá PHP Bảo mật PHP

admin52 videos

2493 lượt xem

5 năm, 7 tháng, 2 ngày, 5 giờ, 8 phút, 17 giây

Zend Guard (trước đây là Zend Encoder) là phần mềm mã hóa file, bảo vệ các ứng dụng của bạn chạy trên nền web một cách an toàn.

Zend Guard sử dụng kỹ thuật đảo ngược code và tuỳ biến code của bạn. Code của bạn sẽ được mã hóa mà không có công cụ nào hiểu được ... ngoài trừ zendoptimizer của chính nhà sản xuất này

Thêm vào danh sách
Tạo danh sách mới  
Tài liệu liên quan

Bình luận